Jod

Preporučene dnevne količineTrudnice i žene u laktaciji: 175 - 200 mikrograma
Odrasle osobe: 150 mikrograma