Vitamin B13

Preporučene dnevne količinePotreba čoveka u ovom vitaminu je velika i iznosi 1 do 1,5 grama dnevno.