Vitamin B12

Preporučene dnevne količineUkoliko ne postoje medicinski problemi za unosom većih količina vitamina B12 (u tom slučaju korišćenje ovog vitamina bi moralo biti pod nadzorom lekara), preporučuje se od 5 do 50 mikrograma dnevno. Ove doze su dovoljne i za ljude na vegetarijanskoj i makrobiotičkoj ishrani.