Mangan

Preporučene dnevne količineDnevno se preporučuje od 2-5 miligrama mangana.