Karnitin

(vitamin rasta, vitamin BT, novain)Karnitin je vitamin, koji je prvo bio opisan (kao faktor rasta crva brašnara), pa je tek kasnije opisana njegova hemijska struktura. Iako danas postoje nedoumice u pogledu toga da li se smatra vitaminom ili ne, dugo je svrstavan u tu grupu molekula. Zbog toga je njegov prvobitni naziv bio vitamin BT.