Holin

(neurin)Među vitamine grupe B spada i holin (holin-hlorid), poznat još u prošlom veku kao sastavni deo fosfolipida. Još 1849. godine Streker je dokazao holin u žuči.