Naše tehnologije / proizvodi!

Izaberi:
Sve tehnologije i proizvodiSve tehnologije i proizvodi!


 • Мирослав М. Врвић, Снежана Спасић, Николета Лугоња, Вера Милојковић, Драгица Јаковљевић, Јована Стефановић Којић, Гордана Гојгић-Цвијовић, Јелена Авдаловић, Јелена Милић, Мила Илић, Срђан Милетић, Владимир Бешкоски, Бранислав Поткоњак, Александра Жерађанин, Марија Љешевић, Бранка Лончаревић, Маријана Марковић, Кристина Јоксимовић; Формула млека за исхрану одојчади у случају повећаног бљуцкања – анти регургативна формула; Наручилац: Impamil d.о.о., Београд; Реализатор: НУ „Институт за хемију, технологију и металургију“ – Центар за хемију, Универзитета у Београду; Почетак примене: 2015; Решење је комплетирано: 2017
  (PDF)
 • Мирослав М. Врвић, Николета Лугоња, Снежана Спасић, Драгица Јаковљевић, Вера Милојковић, Весна Маринковић, Јована Стефановић Којић, Гордана Гојгић-Цвијовић, Јелена Авдаловић, Јелена Милић, Мила Илић, Срђан Милетић, Владимир Бешкоски, Бранислав Поткоњак, Александра Жерађанин, Марија Љешевић, Бранка Лончаревић, Маријана Марковић; Додатак мајчином млеку за исхрану превремено рођених беба – Фортифајер; Наручилац: Impamil d.о.о., Београд; Реализатор: НУ „Институт за хемију, технологију и металургију“ – Центар за хемију, Универзитета у Београду; Почетак примене: 2016; Решење је комплетирано: 2017
  (PDF)
 • Jelena Avdalović, Vladimir Beškoski, Gordana Gojgić-Cvijović, Mila Ilić, Dragica Jakovljević, Nikoleta Lugonja, Marijana Marković, Srđan Miletić, Jelena Milić, Branislav Potkonjak, Snežana Spasić, Jovana Stefanović Kojić, Mirjana Stojanović, Snežana Zildžović, Miroslav M. Vrvić; Novi tehnološki postupak za dobijanje fosfatnog đubriva iz apatita dejstvom Acidithiobacillus sp. u prisustvu pirita; Naučno veće IHTM. Korisnici tehničkog rešenja: IHTM, BREM GROUP d.o.o., 2015
  (PDF)

 • Miroslav M. Vrvić, Dragica Jakovljević; TEHNOLOGIJA ZA IN SITU DOBIJANJE RASTVORA PREBIOTIKA NA BAZI GALAKTOZE, IMPAMIL 2014

 • L. Izrael-Živković, I. Karadžić, G. Gojgić-Cvijović, M. Rikalović, M. Vrvić, (2012). Novi tehnološki postupak za dobijanje mikrobne lipaze pomoću Pseudomonas aeruginosa NCAIM(P)B 001380
  (PDF)

 • Na Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u 2010. godini, kategorija Realizovane inovacije tim Bioreaktor2010 (V. Beškoski, G. Gojgić-Cvijović, M. Ilić, J. Milić, M.M. Vrvić) sa inovacijom Mobilni bioreaktor za dobijanje imobilisane biomase mikroorganizama pri bioremedijaciji je osvojio drugo mesto.


  Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju (RTS 2, 2010) - VIDEO
  Zlatni minut (RTS 2, 2010) - VIDEO
  Snimak sa takmičenja (Osvojeno 2. mesto, RTS 2, 2010) - VIDEO

 • Miroslav M. Vrvić, Gordana Gojgić-Cvijović, Dragica Jakovljević, Snežana Spasić, Milanka Radulović, Vladimir Beškoski, Mila Ilić, Jelena Milić, Srđan Miletić i Danica Bajić, PROIZVODNI MOBILNI BIOREAKTOR I DOBIJANJE BIOMASE MIKROORGANIZAMA ZA BIOREMEDIJACIJU; 2010
  (Link)

 • Na Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u 2009. godini, kategorija Potencijali tim Bioreaktor2009 (V. Beškoski, G. Gojgić-Cvijović, M. Ilić, J. Milić, M.M. Vrvić) sa inovacijom Mobilni bioreaktor za dobijanje biomase mikroorganizama pri bioremedijaciji je osvojio prvo mesto. 

 • M.M. Vrvić, J. Milić, O. Martinov, M. Ilić, N. Lugonja, D. Jakovljević, G. Gojgić-Cvijović, B. Potkonjak, S. Spasić, S. Miletić, V. Beškoski, Novi proizvod i tehnologija za: „Dopunska formula mleka za decu stariju od godinu dana ’Impamil®-MIL 3’“, Proizvodjač „Impamil®“ doo, Beograd-Zemun (Ugovor od 07. 04. 2009. izmedju „Impamil®“ doo i Centra za hemiju IHTM, brojevi 07-1 i 219/09). Na tržištu! 

   


  (Detaljan izveštaj o realizaciji projekta „razvoj novih, dopunske formule mleka za decu stariju od godinu dana i mlečnih kašica sa žitaricama bez glutena“)

 • G.Gojgić-Cvijović, V.P.Beškoski, M.Pucarević, J.Milić, M.Ilić, T.Šolević, S.Miletić, B.Potkonjak, J.Vasin, B.Jovančićević, M.Radulović, D.Djordjević, D.Jakovljević, O.Martinov, S.Spasić, V.Matić, B.Nastasijević, P.Sekulić, M.M.Vrvić, Ex situ bioremedijacija vanbilansnih ugljovodonika, tzv. „otpadnog mazuta“ iz JKP „Beogradske elektrane“ na industrijskoj projektovanoj gomili-haldi zapremine oko 600 m3, NTD-CH, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad i BREM GROUP d.o.o., Beograd, 2008. 
  (Izveštaj Instituta za ratarsvo i povrtarstvo o uspešnosti bioremedijacije)

 • G.Gojgić-Cvijović, V.P.Beškoski, J.Milić, M.Ilić, T.Šolević, S.Miletić, B.Potkonjak, B.Jovančićević, M.Radulović, D.Djordjević, D.Jakovljević, O.Martinov, S.Spasić, V.Matić, B.Nastasijević, M.M.Vrvić, Ekološki prihvatljiva obrada vanbilansnih- otpadnih emulzija za metalnopreradjivačku industriju „FAM“-a iz Kruševca, dvostepenim fizičko-hemijskim i ex situ bioremedijacionim postupkom: ocena prihvatljivosti, primenljivost i testovi na industrijskom nivou sa ukupnom zapreminom od oko 700 m3 tretiranog fluida, NTD-CH i BREM GROUP d.o.o., Beograd, 2008. 
  (Izveštaj Instituta za ratarsvo i povrtarstvo o uspešnosti bioremedijacije
  Izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje-Kruševac o uspešnosti primenjenog postupka za obradu otpadnih emulzija
  Prezentacija na naučnom skupu EMEC 9, Girona, Španija, 2008

 • G. Gojgic-Cvijovic, patentni depozit novog soja Streptomyces sp. CH-7 u „National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms according to Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure“, pod brojem NCAIM(P) B-001336; 19.01.2007. 
  (Potvrda o depoziciji novog soja
   

  Streptomyces sp. CH-7 Streptomyces sp. CH-7

 • O.Martinov, N.Lugonja, G.Gojgić-Cvijović, D.Jakovljević, J.Milić, B.Potkonjak, S.Miletić, S.Spasić, M.Ilić, M.Radulović, V.Matić, V.P.Beškoski, B.Nastasijević, M.M.Vrvić, (1→3)-Β-D-glukan izolovan iz ćelijskog zida pekarskog kvasca (Saccharomyces cerevisiae) kao novi potencijalni prebiotik, CH-IHTM-NRK INŽENJERING d.o.o., Beograd, 2007.

 • G.Gojgić-Cvijović, V.P.Beškoski, J.Milić, M.Ilić, T.Šolević, S.Miletić, B.Potkonjak, B.Jovančićević, M.Radulović, D.Djordjević, D.Jakovljević, O.Martinov, S.Spasić, V.Matić, B.Nastasijević, M.M.Vrvić, Ex situ bioremedijacija zemljišta zagadjenog naftom i njenim derivatima u Rafineriji nafte Pančevo (RNP) na industrijskoj projektovanoj gomili-haldi zapremine oko 150 m3, Izveštaji broj 1-8, Naučno-tehnička dokumentacija Centra za hemiju IHTM (NTD-CH), Beograd, 2006
  (Mišljenje Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd Prezentacija u Privrednoj Komori Srbije Dvostubačni prikaz Poster)

 • O.Martinov, N.Lugonja, G.Gojgić-Cvijović, D.Jakovljević, J.Milić, B.Potkonjak, S.Miletić, S.Spasić, M.Ilić, M.Radulović, V.Matić, V.P.Beškoski, B.Nastasijević, Z.Golubović, S.Videnović, Z.Sokić, D.Ristić, M.M.Vrvić, Impamil® 2 obogaćen gvožđem formula mleka pogodna za ishranu odojčadi starije od šest meseci, IMPAZ A.D., Zaječar, 2006. Na tržištu! 

   

 • O.Martinov, N.Lugonja, G.Gojgić-Cvijović, D.Jakovljević, J.Milić, B.Potkonjak, S.Miletić, S.Spasić, M.Ilić, M.Radulović, V.Matić, V.P.Beškoski, B.Nastasijević, Z.Golubović, S.Videnović, Z.Sokić, D.Ristić, M.M.Vrvić, Impamil® 1 formula mleka pogodna za ishranu odojčadi do šest meseci starosti, IMPAZ A.D., Zaječar, 2006. Na tržištu! 

   

 • Razvoj perkolacionog i agitacionog postupka za biogeotehnološko (biohidrometalurško) dobijanje bakra, srebra i zlata iz submarginalnih sirovina (za potrebe "Rudarsko-topioničarskog basena Bor")

 • Tehnologija proizvodnje mikrobnog polisaharida - pululana sa prinosom od oko 30 g/L i konverzijom glukoze oko 65%.

http://www.htmltemplates.net