Promocija nauke

 • Caribrodski žurnal, 
  Dimitrovgrad, 22. maj 2014. godine

   
 • Serbian researcher leads campaign to make Danube blue again
  The Japan Times, News, 23. oktobar 2014.


  (Link)

 • Dogovor o saniranju postrojenja za obradu otpadnih voda,
  RT Caribrod, Dimitrovgrad, 11. april 2014
 • M.M. Vrvić, M. Ilić; Gostovanje u Caribrodskom žurnalu “Predlog sanacije postrojenja za obradu otpadnih voda”, 11. 04. 2014, RT Caribrod, Dimitrovgrad

 • Miroslav M. Vrvić; Rekultivacija zemljišta – bioremedijacija; Učešće na Okruglom stolu sa panel diskusijom na temu: »Najnovije direktive EU u zaštiti životne sredine sa posebnim osvrtom na upravljanje otpadom u rudarstvu i energetici« RTB Kolubara 2014, 02. 04. 2014 Lazarevac
  (Agenda, Prezentacija, Izveštaj)
 • Miroslav M. Vrvić; Gostovanje u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja Republike Makedonije, Kancelarija za ozon i POPs: “Bioremedijacija – tehnologija izbora (sopstvene tehnologije)”, 26. 02. 2014, Skopje, R. Makedonija
  (Prezentacija
 • M.M. Vrvić, Gostovanje u emisiji “Veliki rat – Bojni otrovi” na RTS-u. 18. 01. 2014.
  (Link)
 • V.P. Beskoski, Characterization of environmental bacterial isolates using MALDI-TOF-MS – experience from the VTT, Lab. Meeting, VTT, Espoo, Finland, 11. February 2013.
  (PDF)
 • D. Šefer, D. Glamočić, D. Radin, I, Stanković, S. Šobajić, M. Vrvić, S. Pupavac, Ž. Brozović, Okrugli sto: „Uticaj aflatoksina na prehrambene proizvode i zdravlje gradjana, Privredna komora Srbije, Beograd, 23. 02. 2013.
  (PDF)
 • V.P. Beskoski, Characterization of environmental bacterial isolates using MALDI-TOF-MS – experience from the VTT, Seminars of the FP7 FCUB‐ERA project and Molecular Food Research Section of the Serbian Chemical Society, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd 18.03.2013.
  (PDF)
 • Vladimir P. Beškoski, Simultana bioremedijacija i soilifikacija degradiranih prostora, za očuvanje prirodnih resursa biološki aktivnih supstanci i razvoj i proizvodnju biomaterijala i dijetetskih proizvoda; Kako od naučnog rezultata do primene i proizvoda-neka naša iskustva, panel diskusija sa prezentacijama na temu „Zaštita životne sredine i održivi razvoj“ u organizaciji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, sa ciljem predstavljanja projekata finansiranih od strane Ministarstva održana u okviru 57. međunarodnog sajma tehnike, Beogradski sajam, Beograd, 16. maj 2013
  (PDF)
 • R. Jelenković, D. Životić, D. Milovanović, V. Jović, M. Vrvić, T. Jovanović, R. Vukas, D. Jelisavac-Erdeljan, D. Simić, J. Mikalački,V. Stepanović, V. Cipruš, I. Dulić, Okrugli sto: “Eksploatacija i održivo korišćenje mineralnih resursa u Srbiji“ (www.educons.edu.rs), Fakultet zaštite životne sredine, Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica, 28. 05. 2013.
  (PDF)
 • V.P. Beškoski, S. Miletić, M. Ilić, G. Gojgić-Cvijović, M.M. Vrvić, Biremediation, technology of choice for treatment of soil and groundwater from industrial sites polluted with petroleum derivatives?, Workshop: „Bioremediation for agriculture and healthy environment”, Project: “Development of an in field, ecologically safe, continuously detoxifying technology for producing bio-vegetables-PHANETRI”, Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation programme (www.hu-srb-ipa.com), Faculty of Environmental Protection, Educons University, Sremska Kamenica, June 28, 2013.
  (PDF, web)
 • Vladimir P. Beškoski, Meeting in Hyogo Prefectural Institute of Environmental Science and courtesy call to JICA KANSAI regarding discussion of international cooperation in the future between Serbia and Japan. Kobe, Japan, Jul. 29 2013.
  (PDF)
 • Vladimir P. Beškoski, POPs Pollution in Serbia (review), Invited lecture at Kobe College, July 30, 2013, Kobe, Japan
  (PDF)
 • Vladimir P. Beškoski, POPs Pollution in Serbia (review), Invited presentation on Mini symposium on POPs at Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo, Japan, Aug. 2, 2013
  (PDF)
 • M.M.Vrvić, Mobilna tehnologija za prečišćavanje zemljišta-bioremedijacija: Naša iskustva i izgledi za budućnost, Tribina: “Promocija Eko-inovacija”, Projekat: “Bitka za Beograd”, Organizator:”Centar za razvoj društva”, Skupština opštine, Lazarevac, 21. 09. 2013.
  (PDF)
 • Vladimir P. Beškoski, Biotehnologija od stihije do high tech-a, Noć Istraživača 2013, Kolarčev narodni univerzitet, Beograd, Srbija, 27.09.2013. godine
  (PDF, web)
 • Vladimir P. Beškoski, Japan vidjen očima Evropljanina - skrivena lepota dalekog istoka, 58. međunarodni beogradski sajam knjiga, štand ambasade Japana u Srbiji, Beograd, Srbija, 23. oktobar 2013.
  (PDF, web)
 • M.M.Vrvić, Mobilna tehnologija za prečišćavanje zemljišta-bioremedijacija: Naša iskustva i izgledi za budućnost, Forum:”Ekološke inovacije u Beogradu-Razvoj i primena", Projekat:“Bitka za Beograd”, Organizator:”Centar za razvoj društva”, Privredna komora Beograda, Beograd, 31. 10. 2013.
  (PDF)
 • Iniciranje osnivanja Centra za biohidrometalurgiju u Boru
  (PDF)
 • V.P. Beškoski, Gostovanje u emisiji Kontekst 21, RTS povodom promocije IX Memorijalnog ciklusa predavanja “Akademik Aleksandar Despić”, i izložbe “Laboratorija velikana – Nasledje srpske hemije”, Galerija nauke i tehnike SANU, Beograd

 • M. Vrvić, Da li su hemijske laboratorije magična mesta ili svakodnevna potreba?, IX Memorijalni ciklus ciklus predavanja “Akademik Aleksandar Despić”, Predavanja povodom izložbe “Laboratorija velikana – Nasledje srpske hemije”, Galerija nauke i tehnike SANU, Beograd, [J. Korolija, Ur., Katalog izložbe, str. 5 (ISBN 978-86-7220-059-1/HF), Hemijski fakultet, Galerija nauke i tehnike Sanu, Beograd, 2013], 20. 11. 2013.
  (PDF)
 • Vladimir P. Beškoski, Slučajna laboratorijska otkrića koja su menjala svet, IX Memorijalni ciklus ciklus predavanja “Akademik Aleksandar Despić”, Predavanja povodom izložbe “Laboratorija velikana – Nasledje srpske hemije”, Galerija nauke i tehnike SANU, Beograd, [J. Korolija, Ur., Katalog izložbe, str. 5 (ISBN 978-86-7220-059-1/HF), Hemijski fakultet, Galerija nauke i tehnike Sanu, Beograd, 2013], 26.11.2013.
  (PDF, web)
 • M.M. Vrvić, Prikaz pedijatrima prvog domaćeg dodatka majčinom mleku za prevremeno rodjene bebe: „Impamil® Mil Fortifier“, Institut za neonatologiju, Beograd, 20. 12. 2013
  (PDF)
 • M.M.Vrvić, Mobilna tehnologija za prečišćavanje zemljišta-bioremedijacija, u Vodič:”Ekološke inovacije u Beogradu-Razvoj i primena”, Prvi deo, G. Mitić, Ur., Centar za razvoj društva, Beograd, 2013, str. 10-15. (ISBN 978-86-917251-0-5).
  (PDF)
 • V.P. Beškoski, Risk Management and Residue Analysis of chemicals for Environmental Safety, Japan 2011-Iskustva, pogledi, primena, Predavanje u organizaciji Sekcije za hemiju životne sredine Srpskog hemijskog društva, Agencije za hemikalije Republike Srbije i JICA-Japan, Hemijski fakultet, Beograd, 10. 01. 2012.
  (PDF)
 • M. Vrvić, O hrani i njenoj proizvodnji, „Hrana, hemija i zdravlje“-ciklus predavanja u organizaciji Muzeja nauke i tehnike, Muzej nauke i tehnike, Beograd, 02. 04. 2012.
  (PDF)
 • V. Beškoski, Bioremedijacija: Mikroorganizmi u službi prečišćenja životne sredine, „Hrana, hemija i zdravlje“-ciklus predavanja u organizaciji Muzeja nauke i tehnike, Muzej nauke i tehnike, Beograd, 30. 04. 2012.
  (PDF)
 • M.M. Vrvić, Nanomaterijali i nanotehnologije, Emisija o nauci „Solaris“, Radio Beograd, Drugi program (97,6 MHz), 25. 07. 2012.
 • M.M. Vrvić, Bioremedijacija-Sopstvene tehnologije „BREM GROUP®“ , Program Udruženja operatera industrijskim i opasnim otpadom „Hrabri čistač“, 9. Međunarodni sajam zaštite životne sredine-ECOFAIR 2012, Hala I, Štand 1409, Beogradski sajam, Beograd, 11. 10. 2012.
  (PDF)
 • M. Vrvić, Upotreba vitamina, minerala i drugih nutrijenata za obogaćivanje prehrambenih proizvoda, Zbornik prezentacija, Savetovanje: "Razvoj novih proizvoda, trendovi u prehrambenoj industriji i komunikacija", Predavanje po pozivu, Organizacija „IHIS-Nutricionizam“ , Hotel M, Beograd, 22. 10. 2012., str. 16-23 (Slides 1-32).
  (PDF)
 • M. Vrvić, Savremene smernice u proizvodnji hrane za odojčad i malu decu, Obaveštenje o Sastanku Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, Predavanje po pozivu akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Srbije, Zdravstveni centar, Zaječar, 27. 10. 2012.
  (PDF)
 • M.M. Vrvić, Primena nauke u privredi - Kako od naučnog rezultata do primene i proizvoda?, Seminar Laboratorije za molekularnu gentiku i ekologiju mikroorganizama Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu, Predavanje po pozivu, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd, 30. 10. 2012.
  (PDF)
 • V.P. Beškoski, Kako od naučnog rezultata do primene i proizvoda - Neka naša iskustva sa takmičenja za „Najbolju tehnološku inovaciju“, Seminar Laboratorije za molekularnu gentiku i ekologiju mikroorganizama Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu, Predavanje po pozivu, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd, 30. 10. 2012.
  (PDF)
 • T. Ćirković-Veličković, B. Jovančićević, Ž. Tešić, M. Vrvić, Predstavljanje: „Centar izvrsnosti za hranu i molekularnu biotehnologiju na Hemijskom fakultetu“, Konferencija za novinare Projekta FP7 RegPot FCUB-ERA Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Media centar, Beograd, 25. 12. 2012.
  (www, TV snimak, PDF)

http://www.htmltemplates.net