Fluor

Biološka ulogaFluor pomaže u jačanju zubne gleđi. Štiti zube od oštećenja stvarajući jedinjenja sa kalcijumom i fosforom koja su jača i manje rastvorna od ostalih kalcijumovih soli. Ova jedinjenja ostaju u kostima i teško se resorbuju u cirkulaciju u slučaju potrebe za kalcijumom. Deca čije su majke u trudnoći unosile dovoljno fluora imaju manje oštećenja zuba od dece čije majke nisu unosile dovoljne količine ovog nutrijenta.

Kosti su mnogo stabilnije i otporne na razgradnju ukoliko u hrani ima dovoljna količina fluora.