Fluor

Preporučene dnevne količinePodaci za preporučene dnevne količine fluorida su date 1997. godine u SAD. Kao osnova za izračunavanje ovih vrednosti uzeta je količina fluora koja sprečava nastanak oštećenja zuba, a ne uzrokuje fluorozu.

Preporučeni i maksimalni dnevni unos fluorida

Uzrast Preporučeni dnevni unos (mg) Maksimalni dnevni unos (mg)
Muškarci 3,8 10
Žene 3,1 10
Bebe
(6-12 meseci)
0,5 0,9
Deca
(4-8 godina)
1,1 2,2
Deca
(9-13 godina)
2,0 10


U razvijenim zemljama fluor se dodaje pijaćoj vodi u koncentraciji od 1 ppm (delova na milion). Na ovaj način se unese oko 1-2 miligrama fluorida dnevno.