Projekat 43004 GMBH BREM Group IHTM Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu Ministarstvo


Zaposleni

Dr Mila ILIĆ, naučni saradnik
Rukovodilac centra


Oblast naučnog interesovanja: biotehnologija, bioremedijacija, instrumentalna analiza.

Dr Srđan MILETIĆ, naučni saradnik

Oblast naučnog interesovanja: biotehnologija životne sredine, bioremedijacija, soilifikacija, huminske kiseline, mikrobiološka hemija.

Centar za remedijaciju, IHTM

Login