Projekat 43004 GMBH BREM Group IHTM Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu Ministarstvo


Projekti

Projekti finansirani od strane resornog ministarstva za nauku

 

  • E.br.:III 43004 (Period: 2011-2016)
    "Simultana bioremedijacija i soilifikacija degradiranih prostora, za očuvanje prirodnih resursa biološki aktivnih supstanci i razvoj i proizvodnju biomaterijala i dijetetskih proizvoda"
  • E.br.: 20131 (Period: 2008-2011)
    "Proizvodni mobilni bioreaktor i dobijanje biomase mikroorganizama za bioremedijaciju"
  • E.br.: 142018B (Period: 2006-2010)
    "Biomasa i metabolizam nekih mikroorganizama kao izvor široko upotrebljivih proizvoda i biohemijskih reakcija"

 

Međunarodni projekti

 

  • Projekat saradnje japanskih i srpskih naučnih institucija finansiran od strane JICA - Balkan: "Capacity Building for Analysis and Reduction Measures of Persistent Organic Pollutants in Serbia" - Link.

Centar za remedijaciju, IHTM

Login