Projekat 43004 GMBH BREM Group IHTM Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu Ministarstvo


Saradnja sa privredom

U okviru BREM Group Centar za remedijaciju je ostvario saradnju sa:

 

  • NRK Inžinjering
  • Gazprom Njeft (Naftna industrija Srbije)
  • Elektroprivreda Srbije
  • Beogradske elektrane
  • FAM, Kruševac
  • Rafinerija nafte Pančevo
  • Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
  • Jugohulahop

Centar za remedijaciju, IHTM

Login