Projekat 43004 GMBH BREM Group IHTM Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu Ministarstvo


O nama

Centar za remedijaciju je najmlađi Centar u sastavu NU IHTM. Osnovan je u maju 2008. godine na inicijativu:

 

 

Sadržaj rada CzR su opšti, posebni i pojedinačni aspekti naučno-stručnog, primenjenog i edukativnog dela ove složene oblasti. Osnovna delatnost je pružanje istraživačkih, konsultantskih, obrazovnih i celovitih-naučno-stručnih, razvojnih i operativno-izvršnih usluga-konkretnih problema i njihovih rešavanja iz domena svih segmenata remedijacije, a u cilju kompleksnog održivog očuvanja, zaštite i tretmana čišćenja životne sredine.

CzR sarađuje sa brojnim institutima i institucijama, Ministarstvom prosvete i nauke, Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, privrednim subjektima (hemijskom, petrohemijskom i naftnom industrijom, elektroprivredom, rudarstvom, poljoprivredom...), malim i srednjim preduzećima, lokalnom samoupravom, regionalnim komorama, poslovnim udruženjima i nevladinim organizacijama.

 

  • CzR sarađuje sa ekspertima iz raznih oblasti hemije, biologije, tehnologije i svih profila inženjerstva.
  • CzR obezbeđuje proširenje stručnih i naučnih zvanja i razmenu informacija.
  • CzR pruža stručnu i naučnu podršku u oblasti remedijacije/rekultivacije zemljišta, voda i vazduha i zaštite i očuvanja životne sredine.

Centar za remedijaciju, IHTM

Login