Projekat 43004 GMBH BREM Group IHTM Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu Ministarstvo


Centar za remedijaciju je deo naučnog instituta IHTM-a koji se bavi istraživanjem u oblastima:

 

  • proučavanje i primena bioremedijacije u cilju eliminacije opasnih toksičnih supstanci iz životne sredine
  • proučavanje i primena dejstva tionskih bakterija na sulfidne supstrate – biohidrotehnologija

 

Fokus naših istraživanja je bioremedijacija zemljišta zagađenog naftom, naftnim derivatim i drugim organskim zagađivačima.

Centar za remedijaciju, IHTM

Login