Bor

MetabolizamBor se veoma efikasno resorbuje, a urinom se izbacuje.