Projekat III 43004

Projekat
III 43004

Kontakt

IHTM - Centar za hemiju
Studentski trg 12-16
11000 Beograd

Telefon: 011 / 2637-273
Fax: 011 / 2636-061

E-mail:

Drugi kontakti koji se odnose na projekat:

PIU - za DMT II Email
Marija Stanisavljević 065 / 2009-052

Ministarstvo (informacije koje se odnose na projekat)
Vojislav Stefanović 011 / 3640230 lok. 130 Email

Messer (za naručivanje gasova)
Milica Grković
(rukovodilac)
065 / 3537212
Miodrag Petrović
(preko njega se naručuju gasovi: neophodno uneti broj narudžbenice, zapreminu i pritisak boce)
Email
Jadranka Stevanović
(pri naručivanju gasova staviti je na CC)
Email

© Copyright III 43004 Webdesign