GVOŽĐE

(Fe, Fe2+, Fe3+, lat. ferrum)

Iako gvožđa ima relativno mnogo u zemljinoj kori u organizmu čoveka, teškog 70 kg nalazi se svega 3-4 g gvožđa. Oko dve trećine se nalazi u krvi.

Terapeutska primena gvožđa datira još od pre nekoliko hiljada godina. Egipćani su prepisivali gvožđe kao kuru protiv ćelavosti, dok su Grci preporučivali gvožđe kao dodatak vinu jer povećava potenciju muškaraca.

© 2015 Field Life. All Rights Reserved | Design by W3layouts